Vakdocenten in digitale geletterdheid

Stapsgewijs kennismaken met 21ste eeuwse vaardigheden

Lees meer

iTeachers - Vakdocenten in digitale geletterdheid

iTeachers ontzorgt scholen op het gebied van ‘digitale geletterdheid’. In de 21ste eeuw is ICT niet meer weg te denken uit ons dagelijks doen en laten. Vrijwel alle apparatuur die wij gebruiken is verbonden met het internet en/of wordt aangestuurd middels een toetsenbord of scherm. Op veel scholen is de leerlijn hieromtrent nog niet volledig ingericht, of beschikt men nog niet over het juiste personeel. Dit is waar iTeachers om de hoek komt kijken!

Om leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs optimaal te laten meekomen in de huidige kennis- en informatiemaatschappij, zijn de lessen van iTeachers gecreëerd met een sterke focus op de praktijk en verdieping op het vakgebied ICT. Hierbij zijn leren door te doen en het ontdekken van talenten enkele van onze speerpunten.

Voor het samenstellen van ons lesmateriaal volgen wij de leerlijn ‘digitale geletterdheid’ vanuit SLO. Hiermee kunnen wij elke school van A t/m Z adviseren en ontzorgen op het gebied van het implementeren van digitale geletterdheid. Zo bent u verzekerd dat alle leerdoelen worden behaald!

Onze Diensten

Expertise

iTeachers werkt uitsluitend met professionals in het vakgebied van ICT. Gezamenlijk hebben wij tientallen jaren praktijkervaring in het werkveld.

Innovatie

Door het volgen van de nieuwste ontwikkelingen op onze vakgebieden, vullen wij regelmatig ons lesmateriaal aan met nieuwe elementen die aansluiten op de praktijk.

Betrokken

Graag bouwen wij een duurzame relatie op met onze klanten en worden onze vakdocenten onderdeel van het onderwijsteam.

Versterken van het individu

Door ruimte te geven voor keuzevrijheid maar wel met voldoende structuur worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling en interesse.

Hierin kunnen we kinderen met talent extra uitdaging bieden of juist leerlingen extra aandacht geven die moeilijk meekomen.

Waar zijn wij actief

Wij zijn momenteel actief in de regio's Rijnmond, Drechtsteden, Den Haag en Utrecht.

De oprichters van iTeachers hebben roots in Rotterdam en omstreken, zodoende zijn zij begaan met het wel en wee van de jongeren uit deze omgeving. De maatschappelijke betrokkenheid maakt dat wij graag (welzijns)opdrachten vervullen in wijken waar kinderen een extra zetje in de rug kunnen gebruiken.

Lessen in digitale geletterdheid

In de 21ste eeuw is ICT niet meer weg te denken uit ons dagelijks doen en laten. Vrijwel alle apparatuur die wij gebruiken is verbonden met het internet en/of wordt aangestuurd middels een toetsenbord of scherm. Om leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs optimaal te laten meekomen in de huidige kennis- en informatiemaatschappij, heeft het SLO een officiële leerlijn voor digitale geletterdheid opgesteld.

Het lesprogramma van iTeachers volgt de leerlijn digitale geletterdheid van het SLO, onze lessen zijn daarbij verdeeld over een zestal domeinen:

 • ICT-basisvaardigheden
 • Computational thinking
 • Mediawijsheid
 • Informatievaardigheden
 • Robotica
 • Hacking & Security

De lessen uit bovenstaande domeinen worden gegeven in blokken van 8 tot 10 weken. In samenspraak kunnen wij onze lessen ook laten aansluiten op lopende thema’s of projectweken. Neem voor meer informatie of specifieke wensen contact met ons op via info@iteachers.nl

Lessen in Wetenschap en Technologie

Wetenschap en Technologie behoort sinds 1998 tot de officiële kerndoelen van het onderwijs. Hierbij doen leerlingen onderzoek naar materialen en natuurkundige verschijnselen zoals: licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. In aanvulling op het onderzoek, leren ze relaties te leggen tussen werking, de vorm en het gebruikte materiaal. De leerlingen bedenken oplossingen voor technische problemen en brengen dit in de praktijk, waarna dit vervolgens gezamenlijk wordt geëvalueerd.

Het lesprogramma van iTeachers volgt de leerlijn Wetenschap en Technologie van het SLO, onze lessen zijn daarbij verdeeld over een vijftal domeinen:

 • Constructie
 • Productie
 • Transport
 • Communicatie
 • Domotica

De lessen uit bovenstaande domeinen worden gegeven in blokken van 8 tot 10 weken. In samenspraak kunnen wij onze lessen ook laten aansluiten op lopende thema’s of projectweken. Neem voor meer informatie of specifieke wensen contact met ons op via info@iteachers.nl

Workshops

In aanvulling op de lesprogramma’s ‘Digitale Geletterdheid’ en ‘Moderne Techniek’, biedt iTeachers workshops aan op het gebied van deze vakgebieden en de bijbehorende producten. Dit doen wij onder andere voor onderwijsinstellingen die het eigen personeel vakbekwaam willen maken, zodat zij zelf in staat zijn om de lessen uit deze leerlijnen te verzorgen.

Denk hierbij aan:

 • Laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT
 • Laatste ontwikkelingen op het gebied van Moderne Techniek
 • Product workshop: Hoe werken robots?
 • Les workshop: Wat is Blockly programmeren voor kinderen?

Neem voor meer informatie of specifieke wensen contact met ons op via info@iteachers.nl

Vakantieschool

Het vakantieschool lesprogramma van iTeachers is gericht op het ontdekken van talenten en het opdoen van de 21e eeuwse vaardigheden. Middels een gevarieerd programma bieden wij de deelnemers een introductie, of juist verdieping op ‘Digitale Geletterdheid’ en ‘Wetenschap & Moderne Techniek’ en de domeinen die binnen deze vakgebieden vallen. De doorgaans kleine groepen zorgen voor rust in de klassen én meer ruimte voor individuele aandacht.

Voor elke vakantie periode is een opmaat programma mogelijk:

 • Voorjaarsschool.
 • Lenteschool.
 • Zomerschool.
 • Herfstschool.
 • Winterschool.

De vakdocenten van iTeachers zijn beschikbaar tijdens elke schoolvakantie! Neem voor meer informatie of specifieke wensen contact met ons op via info@iteachers.nl

Sfeer Impressie

Hieronder vindt u een kleine sfeer impressie van onze activiteiten!
Kennismaken met VR

Werken met 3D printers

Bewust met wachtwoorden

De geschiedenis van internet

Build Your Own Robot (BYOR)

Drones

Kennismaken met de Sphero Indi

Kennismaken met de B-Bot

Workshop B-Bot en Edison

B-Bot versieren

Programmeren met de Edison

Robots tekenen met de kleuters

Materialen

Via iTeachers kunnen er verschillende afspraken gemaakt worden met betrekking tot het lesmateriaal.

Lesmateriaal

Vakdocenten van iTeachers hebben toegang tot een uitgebreid pakket aan lesstof en lesmaterialen. Scholen betalen hierbij een vaste vergoeding per leerling waarmee de lesstof + klein lesmateriaal bekostigd worden.

Aanschaf

Voor specifieke lessen in robotica of domotica is groter materiaal benodigd. Denk hierbij aan robots of bouwonderdelen voor Moderne Techniek. Deze kunnen op aanvraag aangeschaft worden via iTeachers.

Huren

Mocht een school niet over voldoende financiële middelen beschikken om zelf robots of Moderne Techniek bouwonderdelen te bekostigen, dan kan er in overleg met iTeachers gekeken worden naar de mogelijkheid om te huren.

Onderhoud

iTeachers biedt ook ondersteuning op het onderhouden van materialen zoals bv. robots, iPads, Chromebooks, laptops etc. wanneer scholen dit in eigen beheer hebben.

Contact

Heeft u vragen of interesse in de diensten van iTeachers? Neem dan contact met ons op!

Adres:

ONS-Gebouw - Kantoor 2.02
Van Heekstraat 15
3125 BN Schiedam
Nederland


0174 - 700238
info@iteachers.nl

Verwerken....
U bericht is verzonden, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Bedankt!