Vakdocenten in Digitale Geletterdheid

Stapsgewijs kennismaken met 21ste eeuwse vaardigheden

Wat voor jou? Sfeer Impressie

Lees verder

iTeachers - Vakdocenten in Digitale Geletterdheid

iTeachers ontzorgt scholen op het gebied van ‘digitale geletterdheid’. In de 21ste eeuw is ICT niet meer weg te denken uit ons dagelijks doen en laten. Vrijwel alle apparatuur die wij gebruiken is verbonden met het internet en/of wordt aangestuurd middels een toetsenbord of scherm. Op veel scholen is de leerlijn hieromtrent nog niet volledig ingericht, of beschikt men nog niet over het juiste personeel. Dit is waar iTeachers om de hoek komt kijken!

Om leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs optimaal te laten meekomen in de huidige kennis- en informatiemaatschappij, zijn de lessen van iTeachers gecreëerd met een sterke focus op de praktijk en verdieping op het vakgebied ICT. Hierbij zijn leren door te doen en het ontdekken van talenten enkele van onze speerpunten.

Voor het samenstellen van ons lesmateriaal volgen wij de leerlijn ‘digitale geletterdheid’ vanuit SLO. Hiermee kunnen wij elke school van A t/m Z adviseren en ontzorgen op het gebied van het implementeren van digitale geletterdheid. Zo bent u verzekerd dat alle leerdoelen worden behaald!

Onze Diensten

Expertise

iTeachers werkt uitsluitend met professionals in het vakgebied van ICT. Gezamenlijk hebben wij tientallen jaren praktijkervaring in het werkveld.

Innovatie

Door het volgen van de nieuwste ontwikkelingen op onze vakgebieden, vullen wij regelmatig ons lesmateriaal aan met nieuwe elementen die aansluiten op de praktijk.

Betrokken

Graag bouwen wij een duurzame relatie op met onze klanten en worden onze vakdocenten onderdeel van het onderwijsteam.

Versterken van het individu

Door ruimte te geven voor keuzevrijheid maar wel met voldoende structuur worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling en interesse.

Hierin kunnen we kinderen met talent extra uitdaging bieden of juist leerlingen extra aandacht geven die moeilijk meekomen.

Waar zijn wij actief

Wij zijn momenteel actief in de regio's Rijnmond, Drechtsteden, Den Haag en Utrecht.

De oprichters van iTeachers hebben roots in Rotterdam en omstreken, zodoende zijn zij begaan met het wel en wee van de jongeren uit deze omgeving. De maatschappelijke betrokkenheid maakt dat wij graag (welzijns)opdrachten vervullen in wijken waar kinderen een extra zetje in de rug kunnen gebruiken.

Lessen in Digitale Geletterdheid

In de 21ste eeuw is ICT niet meer weg te denken uit ons dagelijks doen en laten. Vrijwel alle apparatuur die wij gebruiken is verbonden met het internet en/of wordt aangestuurd middels een toetsenbord of scherm. Om leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs optimaal te laten meekomen in de huidige kennis- en informatiemaatschappij, heeft het SLO een officiële leerlijn voor digitale geletterdheid opgesteld.

Het lesprogramma van iTeachers volgt de leerlijn digitale geletterdheid van het SLO, onze lessen zijn daarbij verdeeld over een zeven domeinen:

 • SLO: ICT-basisvaardigheden
 • SLO: Computational thinking
 • SLO: Mediawijsheid
 • SLO: Informatievaardigheden
 • iTeachers: Robotica
 • iTeachers: Hacking & Security
 • iTeachers: Digitaal Burgerschap

De lessen uit bovenstaande domeinen worden gegeven in blokken van 8 tot 10 weken. In samenspraak kunnen wij onze lessen ook laten aansluiten op lopende thema’s of projectweken. Neem voor meer informatie of specifieke wensen contact met ons op via info@iteachers.nl

21ste Eeuwse Vaardigheden

De 21e-eeuwse vaardigheden bestaat uit competenties die nodig zijn om leerlingen met succes te laten participeren in de toekomstige samenleving. Dit bestaat uit elf competenties die hiernaast in het model zijn weergegeven.

COMMUNICEREN

Communicatie is in de 21ste eeuw belangrijker dan ooit. Of dit nu om fysieke- of digitale communicatie gaat, je kan er niet meer omheen. Daarnaast is essentieel bij persoonsvorming en de ontplooiing van burgerschap.

De sleutel tot succesvol communiceren bestaat uit een paar punten:

 • Boodschappen goed kunnen overbrengen en begrijpen
 • Kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties- en personen
 • Bij elk moment een passend communicatiemiddel kunnen hanteren
 • Inzicht hebben in de mogelijkheden die technologie en ICT biedt om zo effectief mogelijk te communiceren



CREATIEF DENKEN EN HANDELEN

Velen denken dat maar een enkel van ons goed is in ‘creatief denken en handelen’, iedereen is namelijk in staat om op een creatieve manier met vraagstukken bezig te gaan. Deze competentie betekent het vermogen hebben om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor actuele vraagstukken te vinden. Denk hierbij aan:

 • Buiten de lijntjes denken
 • Het kennen en hanteren van verschillende creatieve technieken
 • (Nieuwe) samenhangen kunnen zien
 • Risico’s durven nemen
 • Fouten positief benaderen en dit zien als een leermogelijkheid
 • Een ondernemende en onderzoekende houding hanteren



KRITISCH DENKEN

Kritisch denken als 21e eeuwse vaardigheid is een competentie waarbij het erom gaat dat je zelf tot weloverwogen en goed beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen komt. Denkvaardigheid is hier noodzakelijk, maar ook verschillende houdingsaspecten, reflectie en organiserend vermogen.

Maar waarom is denkvaardigheid noodzakelijk? Hiermee kun je namelijk informatie doorzien en daar de waarde goed van inschatten, onjuistheden waarnemen en een visie of mening goed weten te inspecteren. Iemand die kritisch denkt onderzoekt goed zijn eigen denkproces en beslist op basis daarvan zijn opvatting en beslissing.



PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN EN HANDELEN

Als je probleemoplossend denkt en handelt betekent dit dat je het vermogen hebt om problemen te herkennen en je een passende oplossing hierbij bedenkt. Bij deze competentie is het belangrijker om het probleem op te lossen dan het vinden van het probleem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Problemen herkennen, analyseren en te evalueren
 • Verschillende strategieën kennen en deze toepassen om met problemen om te gaan
 • Oplossingsstrategieën analyseren en selecteren
 • Patronen creëren en goede beargumenteerde beslissingen nemen



SAMENWERKEN

Samenwerken is ook een zeer belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. Je komt het overal tegen; op school maar ook in het werkleven. Hierbij is het belangrijk dat je in staat bent om gezamenlijk een doel te realiseren en elkaar hierin kunt aanvullen en ondersteunen. Deze competentie bestaat uit:

 • Respect hebben voor elkaar en accepteren dat iedereen verschillend is
 • Diverse rollen bij jezelf en anderen herkennen
 • Openstaan voor andere ideeën en hier positief mee omgaan
 • Goed kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen
 • Kunnen functioneren in ongelijksoortige groepen
 • Communicatie waarmee een doel bereikt wordt



SOCIALE- EN CULTURELE VAARDIGHEDEN

Bij deze competentie gaat het om het goed kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden. Het is namelijk van belang om hier kennis van te hebben om een goede samenleving te waarborgen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om:

 • Kennis hebben over verschillende culturen en verschillen
 • Inlevingsvermogen en belangstelling tonen
 • Je eigen gevoelens en bedenkingen uit kunnen spreken en ze te reflecteren
 • Positief kunnen communiceren in verschillende culturele situaties
 • Het herkennen van verschillende gedragscodes
 • Begrip en respecten hebben voor hoe anderen zich uiten en gedragen



ZELFREGULERING

Tegenwoordig worden steeds meer mensen aangesproken als individu en zijn ze genoodzaakt te reageren op veel veranderingen die zich voordoen. Het is daarom erg belangrijk dat je goed zelfstandig kan handelen en daarvoor verantwoordelijkheid neemt.

Bij deze competentie gaat het erom dat je zelf keuzes kunt maken, het hef in eigen handen kunt nemen en niet zomaar met de rest meeloopt. Om dit te kunnen moet je goed inzicht hebben in je doelen, drijfveren en capaciteiten. Door hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen, al op de basisschool, zijn kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de toekomst.



Neem voor meer informatie of specifieke wensen contact met ons op via info@iteachers.nl

Workshops

In aanvulling op de lesprogramma’s ‘Digitale Geletterdheid’ en ‘21ste Eeuwse Vaardigheden’, biedt iTeachers workshops aan op het gebied van deze vakgebieden en de bijbehorende producten. Dit doen wij onder andere voor onderwijsinstellingen die het eigen personeel vakbekwaam willen maken, zodat zij zelf in staat zijn om de lessen uit deze leerlijnen te verzorgen.

Denk hierbij aan:

 • Laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT
 • Laatste ontwikkelingen op het gebied van Moderne Techniek
 • Product workshop: Hoe werken robots?
 • Les workshop: Wat is Blockly programmeren voor kinderen?

Neem voor meer informatie of specifieke wensen contact met ons op via info@iteachers.nl

Vakantieschool

Het vakantieschool lesprogramma van iTeachers is gericht op het ontdekken van talenten en het opdoen van de 21e eeuwse vaardigheden. Middels een gevarieerd programma bieden wij de deelnemers een introductie, of juist verdieping op ‘Digitale Geletterdheid’ en ‘Wetenschap & Moderne Techniek’ en de domeinen die binnen deze vakgebieden vallen. De doorgaans kleine groepen zorgen voor rust in de klassen én meer ruimte voor individuele aandacht.

Voor elke vakantie periode is een opmaat programma mogelijk:

 • Voorjaarsschool.
 • Lenteschool.
 • Zomerschool.
 • Herfstschool.
 • Winterschool.

De vakdocenten van iTeachers zijn beschikbaar tijdens elke schoolvakantie! Neem voor meer informatie of specifieke wensen contact met ons op via info@iteachers.nl

Sfeer Impressie

Hieronder vindt u een kleine sfeer impressie van onze activiteiten!




Kennismaken met VR

Werken met 3D printers

Bewust met wachtwoorden

Build Your Own Robot (BYOR)

Leren met Edison

Drones

Kennismaken met de B-Bot

Kennismaken met de Indi Sphero

Kennismaken met de Indi Sphero

Kennismaken met de Indi Sphero

Kennismaken met de Indi Sphero

Kennismaken met de Indi Sphero

Kennismaken met de Indi Sphero

Kennismaken met VR

Kennismaken met VR

Materialen

Via iTeachers kunnen er verschillende afspraken gemaakt worden met betrekking tot het lesmateriaal.

Lesmateriaal

Vakdocenten van iTeachers hebben toegang tot een uitgebreid pakket aan lesstof en lesmaterialen. Scholen betalen hierbij een vaste vergoeding per leerling waarmee de lesstof + klein lesmateriaal bekostigd worden.

Aanschaf

Voor specifieke lessen in robotica of domotica is groter materiaal benodigd. Denk hierbij aan robots of bouwonderdelen voor Moderne Techniek. Deze kunnen op aanvraag aangeschaft worden via iTeachers.

Huren

Mocht een school niet over voldoende financiële middelen beschikken om zelf robots of Moderne Techniek bouwonderdelen te bekostigen, dan kan er in overleg met iTeachers gekeken worden naar de mogelijkheid om te huren.

Onderhoud

iTeachers biedt ook ondersteuning op het onderhouden van materialen zoals bv. robots, iPads, Chromebooks, laptops etc. wanneer scholen dit in eigen beheer hebben.

Contact

Heeft u vragen of interesse in de diensten van iTeachers? Neem dan contact met ons op!

Adres:

ONS-Gebouw - Kantoor 2.02
Van Heekstraat 15
3125 BN Schiedam
Nederland


0174 - 700238
info@iteachers.nl

Verwerken....
U bericht is verzonden, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Bedankt!